Welcome Guest
Search
Home > 标样目录 > 进口标样
WELL GROUP-非稀土镁合金化学标样-C65X MgB

发表时间:2021年05月04日 阅读次数:

 

 

WELL GROUP-非稀土镁合金化学标样-C65X MgB

 

标样编号 C66X MgC40C C65X MgB30C C65X MgB30B C65X MgB20D C65X MgB10E C65X MgA50A C65X MgA220A C65X MgA210A C65X MgA200A C65X MgA190A C65X MgA180A C64X MgQ90A C166X MGSUS40A C63X MgE20 A
研制单位 MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH MBH
分类 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学 化学
基体 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基 镁基
牌号 - AZ31B - AZ31B cast AZ91 Revision 2 AZ91A AZ125A AZ61A AZ92A AZ61A AS21B - -
名称 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金 非稀土镁合金
Ag 0.0074 0.0028 -0.024 0.0099 0.03 0.005 - - - - - - 1.6 -
Sr *0.00014 - - - - 0.00034 - - - - - - - -
Al 0.039 3.38 3.19 2.81 1.9 8.01 8.6 12.37 5.87 8.97 6.75 2.14 9 0.056
Nd - - - - - - - - - - - 0.114 - -
Be *0.0001 0.0019 0.0029 0.0014 0.0008 0.0013 0.0005 0.0006 0.0018 0.00025 0.00051 0.0015 0.003 -
Ca <0.001 *0.0033 0.03 *0.01 *0.067 0.012 - - - - - - - *0.003
Cd - 0.0025 0.012 0.0103 0.076 0.0035 - - - - - - 0.04 -
Ce - - - - - - - - - - - 0.111 - -
Cu 0.0024 0.022 0.0214 0.065 0.051 0.02 0.0783 0.002 0.013 0.0426 0.052 0.0104 0.2 0.058
Fe 0.006 0.0028 *0.004 0.0032 0.0027 0.006 0.0054 0.014 0.008 0.0085 0.0081 0.0069 0.02 0.009
La - - - - - - - - - - - 0.083 - -
Mn 0.166 0.277 0.0122 0.526 0.77 0.399 0.4 0.0777 0.067 0.322 0.192 0.0684 0.12 1.58
Ni 0.0009 0.0027 0.002 0.0043 0.002 0.02 0.0057 0.001 0.0025 0.0065 0.0074 0.002 0.003 0.012
Pb 0.003 0.0023 0.0037 0.0053 0.0095 0.043 0.0039 0.0048 0.0075 0.049 0.0244 0.0096 0.02 0.013
Ti - - - - - *0.001 - - - - - - 0.005 -
Si 0.06 0.042 0.012 *0.088 0.069 0.11 *0.086 0.028 0.052 0.196 0.043 *0.37 0.015 0.035
Sn 0.021 0.0017 0.005 0.0052 0.0098 0.013 0.0032 0.0063 0.032 0.049 0.0114 0.0076 0.05 0.011
Zn 6.81 0.711 0.608 1.047 1.6 0.411 0.882 5.11 1.32 2.17 0.502 0.243 5 0.04

 

Copyright © 2003-2012 well-group.com Ltd.All rights reserved